Forberedende produksjonspunkter for stål og metaller i industrien

Ofte forberedes eller tilpasses stål og metaller før den ”ordentlige” produksjonen starter ute i industrien. En materialleveranse går ikke rett inn i produksjonen, først er det noen forberedende ting som må gjøres. Kanskje dreier det seg bare om enkle produksjonspunkter som bare ”må til” men når personalet ditt er opptatt med det, stjeler det tid fra den faktiske produksjonen uten å tilføre verdi til ditt sluttprodukt.

Hvilke forberedelser som gjøres er avhengig av hvilken type stål og hvilken type produksjon ditt firma jobber med. Derfor har vi laget en liste over vanlige forberedende produksjonspunkter. Finner du noe i listen som du føler kun er forberedelser for dere? Da skal du vite at vi kan gjøre det for deg i stedet, så er materialet klart til å brukes med en gang vi leverer det til deg.

Kapping: bjelker, stang, hulprofiler, VKR/KKR, rør, spesialrør, rustfritt, metaller. Kapping innebærer gjærsaging, presisjonskapping, rett kapping, ripefri kapping samt deling

Klipping: metaller, armering, plater.

Skjæring: Grovplater, tynnplater, bjelker, flattjern, hulprofiler VKR/KKR, profiler, rør, rustfritt, metaller. Skjæring innebærer ulike metoder som gasskjæring, figurskjæring, plasmaskjæring, mekanisk skjæring, vannskjæring, laserskjæring inklusive rørlaser.

Knekking: grovplater, tynnplater, armering

Borring: bjelker, flattjern, hulprofiler, VKR/KKR 

Hulltagning: handelsstål som bjelker, stenger, rør, profiler

Slyngrensing: bjelker, stang, hulprofiler VKR/KKR, rør, plater

Tromling: spesialstål (stang og emnerør)

Priming: bjelker, stang, hulprofiler VKR/KKR, profiler, rør, plater

Fuging, kantbearbeiding: plater, tynnplater

Retting: plater, tynnplater

Endebearbeiding: spesialstål, rustfritt

Merking: plater

Maskinbearbeiding: plater, tynnplater

Rollforming: plater, tynnplater

Spalt og formatklipping; SSC Steel Service Center: tynnplater, rustfritt, aluminium og øvrige metaller

Laserskjæring: plater, tynnplater, rør. Se skjæring.

Saging: metaller

Sveising: armering

Lagerkatalog 

 

Hent vår lagerkatalog her

Kontakt oss!

Her finner du adresser til

Tibnors kontor og anlegg 

Du kan også sende spørsmål i vårt skjema så svarer vi deg i løpet av kort tid.